Liaudies dainų festivalis „Ošia ąžuolai – 2024“

« 2 »

Gegužės 10 d. Jono Basanavičiaus gimtinėje vyko tradicinis rajono liaudies dainų festivalis „Ošia ąžuolai – 2024“. Šiemet festivalį skyrėme Atgimimo ąžuolyno 35-mečiui bei Lietuvos dainų šventės 100-mečiui paminėti. Į šventę susirinko apie 70 dainorėlių ir jų mokytojų iš Kybartų „Saulės“ progimnazijos, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos, Virbalio pagrindinės mokyklos, Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro ir Alvito skyriaus, Gražiškių gimnazijos ir Gražiškių gimnazijos Bartninkų Jono Basanavičiaus skyriaus. Džiugu, kad etnokultūrines tradicijas tęsia jaunieji atlikėjai, dainuodami lietuvių liaudies dainas. Visiems dainorėliams ir jų mokytojams už puikų dainų atlikimą buvo įteikti padėkos raštai bei saldūs prizai.

Nuotr. Ugnės Damidavičiūtės