MŪSŲ GIMNAZIJA

Ikimokyklinis ugdymas

Mūsų gimnazija yra įsipareigojusi ugdymo kokybei nuo pat ankstyvojo amžiaus. Tikime, kad vaikystė yra svarbiausias etapas žmogaus gyvenime, todėl teikiame ypatingą dėmesį ikimokykliniam ugdymui. Šioje stadijoje skatiname vaikus mokytis per žaidimus, dalyvaujantiais projektuose ir tyrinėjimuose. Mūsų mokytojai yra auklėtojai, kurie atidžiai stebi vaikų poreikius ir geba kurti palankią aplinką jų kūrybiškumui ir mokymuisi.

Ikimokyklinis ugdymas mūsų gimnazijoje yra linkęs įsitraukti į bendruomenės veiklą. Mūsų vaikai lanko muzikos ir dailės pamokas, taip pat turi galimybę dalyvauti sporto klubuose. Stengiamės kurti malonią aplinką, kurioje vaikai gali žaisti ir mokytis kartu su savo draugais.

Pradinis ir pagrindinis ugdymas

Kai vaikai pasiekia pradžios ir pagrindinio mokymosi stadijas, mūsų tikslas yra suteikti jiems stiprią pagrindą, reikalingą tolimesniam mokymuisi. Mūsų mokytojai yra pasirengę padėti vaikams įgyti žinių ir įgūdžių įvairiose srityse, pradedant kalbos ir matematikos pamokomis ir baigiant gamtos ir socialinėmis mokslų pamokomis.

Mūsų mokymas grindžiamas aktyviu dalyvavimu ir patirties įgijimu. Skatiname vaikus dalyvauti projektuose, eksperimentuoti ir tyrinėti, kad jie galėtų išmokti praktiškai taikyti savo žinias. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad mūsų mokiniai išliktų motyvuoti, susidomėję ir pasirengę siekti savo potencialo viršūnių.

Vidurinis ir neformalusis ugdymas

Mūsų gimnazija taip pat teikia vidurinį ir neformalųjį ugdymą. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad mūsų mokiniai turėtų visas žinias ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai įsisavinti aukštąjį mokslą ir pasiekti savo karjeros tikslus.

Mūsų mokytojai deda visas pastangas, kad parengtų mokinį aukštajam mokslui ir gyvenimui po mokyklos pasirodyti geriausiomis sąlygomis. Taip pat organizuojame neformalųjį ugdymą, kuriame mokiniai gali tobulinti savo gebėjimus ir įgyti vertingų praktinių žinių. Mūsų tikslas yra šviesti visapusišką žmogų, kuris gali pasitikėti savimi ir pasiekti savo tikslus.